Hvala Vam što ste posetili www.herbamedicanatural.com web sajt. Vaš pristup, kao i korišćenje www.herbamedicanatural.comweb sajta podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem www.herbamedicanatural.com  web sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja, molimo Vas da napustite www.herbamedicanatural.com web sajt.

Uslovima korišćenja utvrđuju se uslovi za korišćenje usluga i servisa  www.herbamedicanatural.com od strane fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica. Uslovi korišćenja usluga i servisa su obavezujući za Ready Group i sve korisnike i primenjuju se na sve njihove međusobne ugovorne odnose, izuzev ako se ugovorom Herba Medica Natural i korisnik ne dogovore drugačije.

Autorska prava

Sav sadržaj (tekstove, fotografije, audio i video materijale, baze podataka, programerski kod) na www.herbamedicanatural.com web sajtu je u vlasništvu Herba Medica Natural d.o.o. ili su na web sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela www.herbamedicanatural.com web sajta, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je krivičnom gonjenju.

Zaštita podataka

Herba Medica Natural d.o.o. se obavezuje da u granicama tehnički raspoloživih resursa, a u skladu sa svetskim priznatim standardima, preduzme sve mere u cilju zaštite integriteta podataka nawww.herbamedicanatural.com web sajtu, na korisničkim nalozima klijenata, kao i zaštiti integriteta podataka preuzetih od klijenata. Bezbednost www.herbamedicanatural.com web sajta kao osigurana je proverenim antivirusnim sistemima, naprednim firewall rešenjima, kao i konstantnim praćenjem i kontrolom servera.

Linkovi na druge web stranice

Herba Medica Natural d.o.o. web sajt se sastoji od autorskih sadržaja, sadržaja partnera i linkova ka drugim web lokacijama. Sve sadržaje na Herba Medica Natural d.o.o. web sajtu koristite na sopstvenu odgovornost. Herba Medica Natural d.o.o. ne snosi odgovornost ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu posećivanjem linkova i stranica koje se ne nalaze na www.herbamedicanatural.com web sajtu, kao i na dešavanja na koje objektivno ne može da deluje i koje su van tehničkih mogućnosti Herba Medica Natural d.o.o. .

Izmena uslova korišćenja

Herba Medica Natural d.o.o. zadržava pravo da bilo kada i bez dodatnog obaveštenja izmeni ove uslove korišćenja web sajta. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.herbamedicanatural.com. Korisnik se obavezuje da povremeno poseti www.herbamedicanatural.com web sajt i pročita ove uslove korišćenja kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama. Ukoliko korisnik nastavi da koristi web sajt i usluge Herba Medica Natural d.o.o. nakon bilo koje nove verzije uslova korišćenja web sajta, podrazumeva se da je iste prihvatio kao važeće.