Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili želite da poručite naše proizvode putem telefona, možete nas kontaktirati na nekom od dole navedenih brojeva telefona.

SRB: 027/333-202 i 027/331-195

BiH: 065/596-853 i 066/057-262

MNE: 067/811-292

DE: +491/712-038-312
e-mail: milic_andrijana@yahoo.com

KOSOVO I METOHIJA: +49 394 884
e-mail: advijejashanica@yahoo.com

HRVATSKA:

e-mail: